Poznaj nasz Zespół

Zapraszamy Cię do bliższego poznania naszego zespołu, gdzie empatia, profesjonalizm i otwartość są kluczowymi wartościami. Nasi specjaliści gotowi są zaoferować wsparcie w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Jesteśmy przekonani, że wybór odpowiedniego terapeuty to kluczowy krok w Twojej drodze do lepszego samopoczucia. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi osobami w naszym zespole i wyboru tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Iwona Dobrzyńska

Jestem psychoterapeutką, coachem i mentorką. Jestem również superwizorką w trakcie procesu certyfikacji. Uzyskałam certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Staż kliniczny odbyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.  Swoje umiejętności rozwijam w zakresie w teorii chrarakterologiczno-rozwojowych, neuropsychologii i diagnozy neuropsychologicznej, terapii par we współczesnej praktyce psychologicznej oraz pracy z grupami.

Ukończyłam roczne studia w Coaching Center – Coach, Akredytacja International Coach Federation, 2-letnie studia w Polskim Instytucie NLP oraz roczny program Re-WIZJA w ustawieniach systemowych dotyczący rozwoju osobistego. Przez wiele lat byłam dyrektorką w takich organizacjach jak Orange, Plus czy Narodowy Bank Polski. Aktywnie pracowałam jako doradca i mentorka w biznesie głównie koncentrując się na wsparciu kobiet. Byłam mentorką w Vital Voices Global Partnership.

Jestem współzałożycielką Ośrodka Psychoterapii Młodzieży WOLNA ŁAWKA.

Prowadzę praktykę własną. Pracuję również jako psychoterapeutka i mentorka w Psychocare, gdzie prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodych dorosłych oraz mentoring w zakresie biznesu i rozwoju osobistego. Pracuję w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Katarzyna Bąk

Psycholożka, psychoterapeutka gestalt w trakcie certyfikacji 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Ukończyłam studia psychologiczne na WSFiZ w Warszawie o specjalności klinicznej w 2014 roku. Poszerzyłam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu  pedagogiki na APS w Warszawie, neuropsychologii na SWPS w Warszawie, oraz poprzez uczestniczenie w licznych  kursach, szkoleniach, webinarach, konferencjach.

Doświadczenie zawodowe początkowo na studiach zdobywałam w Stowarzyszeniu koła terenowego „Przywrócić dzieciństwo”im. K.Lisieckiego , którego misją było wspieranie dzieci, młodzieży i ich rodzin  zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz w Szpitalu MSWiA w Otwocku na Oddziale leczenia uzależnień.  Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Szkole podstawowej, gimnazjum z oddziałami przedszkolnymi,  w Domu dziecka, w przedszkolach.

Realizowałam warsztaty dla seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży, szkołę dla rodziców.  Prowadziłam warsztaty integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, trening uważności, gimnastyka dla umysłu, wolontariat. 

W czasie wakacji i ferii zimowych wyjeżdżałam jako wychowawca na kolonie i na  zieloną szkołę „Przygoda z survivalem”.

Udzielam konsultacji psychologicznej i prowadzę psychoterapię w nurcie gestalt.

Wspieram osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci poprzez edukację i współpracę rodzicami.

Katarzyna Bogusz – Przybylska

Jestem psycholożką, terapeutką w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jestem w procesie certyfikacji PSTTSR. Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także dyplomowanym coachem – absolwentką szkoły prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Posiadam także certyfikat Konsultantki PSTTSR. 

Doświadczenie terapeutyczne zdobywam od 2018 roku pracując indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Do współpracy zapraszam osoby, które pragną podnieść swoje poczucie własnej wartości, zaakceptować siebie, radzić sobie lepiej w sytuacjach stresowych i trudnych emocjonalnie. Wspieram również w przechodzeniu przez nagłe kryzysy, doświadczeniu żałoby czy radzeniu sobie ze skutkami doświadczeń traumatycznych.

W pracy z klientami skupiam się przede wszystkim na poszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań w możliwie najkrótszym czasie. Aby to było możliwe, kładę nacisk przede wszystkim na wydobywaniu zasobów oraz wzmacnianiu tego, co służy moim klientom. Jeśli sięgamy do przeszłości to po to, by sprawdzić, czy w minionych doświadczeniach klienta znajdziemy umiejętności, które mogą być pomocne dzisiaj.

Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z młodzieżą, rodziną oraz parami. Stale podnoszę moje kompetencje i umiejętności biorąc udział w kursach i konferencjach specjalistycznych organizowanych przez akredytowane ośrodki. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz European Brief Therapy Assocciation (EBTA). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego PTP. 

Od ponad 20 lat pracuję także jako psycholog, coach i trener w organizacjach prywatnych i fundacjach. Mam doświadczenie w pracy dla korporacji międzynarodowych. Prowadziłam również wykłady na uczelniach wyższych w Bydgoszczy oraz Toruniu. Prowadzę również prywatny gabinet terapeutyczny na warszawskim Żoliborzu oraz sesje on-line. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci i żoną lekarza wojskowego.

W Wolnej Ławce zapraszam na spotkania dorosłych i młodzież. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Alicja Borkowska – Półtorak

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie Gestalt (Certyfikat nr 334), absolwentką Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, prowadzonego w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT(European Association for Gestalt Therapy).
Jestem także dyplomowanym coachem – absolwentką szkoły prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Ukończyłam liczne warsztaty dotyczące poszerzania kompetencji w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą , a także treningi rozwoju osobistego. Stale aktualizuję swoją wiedzę i doświadczenie podczas konferencji i kursów w akredytowanych ośrodkach. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

W mojej pracy staram się skupiać przede wszystkimi na doświadczaniu tego, co odbywa się danej chwili, tego co Tu i Teraz. Klient wraca do przeszłości, ale po to, aby badać, jakie to ma znaczenie dla niego w aktualnej rzeczywistości i domyka niedokończone sprawy. Ważne, aby klient w tym procesie stawał się bardziej świadomy siebie, aby w przyszłości, móc korzystać z nowych sposobów działania i świadomie porzucać stare.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię indywidualną.

Anna Figiel

Praca z ludźmi to od lat moja wielka pasja. Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Wybrałam Gestalt bo jestem przekonana, że to podejście holistyczne i spojrzenie na człowieka jako na całość i przynosi to dobre efekty. Wierzę, że każdy znajduje swoją drogę do rozwoju. Podejście całościowe to dla mnie, patrzenie na człowieka jako istotę, złożoną z ciała i duszy, emocji, doświadczenia i otoczenia, które to doświadczenie buduje. Jesteśmy różni i dla mnie to największa wartość. Jestem otwarta na każdą różnorodność. 

 Zapraszam osoby, które doświadczają trudności w relacjach, w funkcjonowaniu w systemach, w zrozumieniu siebie, tego co się z nimi dzieje, szukają innych sposobów jak radzić sobie z emocjami, napięciem, presją, kryzysami, które przeżywają.Ja nie mam pomysłu żeby zmieniać Ciebie, ale jeśli Ty chcesz coś zmienić, zrozumieć, poznać siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, rozwinąć się – to oferuję wsparcie w tym oraz wiedzę i doświadczenie jak można to zrobić.

 Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W Wolnej Ławce pracuję indywidualnie z młodzieżą i dziećmi.

Krzysztof Kaluta

Ukończyłem psychologię na UAM w Poznaniu oraz przeszedłem liczne szkolenia w zakresie psychoterapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej oraz Psychologii Zorientowanej na Process. Jako psychoterapeuta pracuję z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz ze względu na moje bazowe wykształcenie z zakresu psychologii rozwojowej, z młodzieżą w wieku 15-19 lat. W swojej pracy psychoterapeutycznej staram się łączyć podejścia psychodynamiczne i psychoanalityczne, humanistyczne i egzystencjalne z najnowszymi odkryciami i badaniami z zakresu neurobiologii i neurofizjologii układu nerwowego (zwłaszcza mózgu).

Intensywnie rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne m. in w pracy z traumą (studia z psychoterapii traumy – Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii). Bardzo ważną częścią mojej pracy z pacjentem jest budowanie relacji zaufania, opartego na empatii, na uważnym kontakcie (mindfulness) i głębokim współczuciu (compassion). Od 30 lat praktykuje różne formy medytacji. Mam za sobą wiele lat własnej psychoterapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Regularnie korzystam z superwizji.

Od ponad 25 lat pracuję także jako psycholog, konsultant organizacji, coach, trener. Przez ten czas realizowałem projekty doradcze, coachingowe i szkoleniowe dla wielu firm i korporacji międzynarodowych. Aktualnie koncentruje się na problematyce zdrowia emocjonalnego i psychicznego pracowników oraz mobbingu i zachowaniach przemocowych w miejscu pracy.

Współpracuję z Instytutem Psychoimmunologii w Warszawie (jestem członkiem zespołu kierowanego przez Wojciecha Eichelbergera), a także z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia (IZWOZ) przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jako kierownik Centrum Psychoprofilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego.

Jestem autorem modelu komunikacji i kontaktu z drugą osobą w sytuacjach trudnych emocjonalnie, konfliktowych oraz bazującego na tym modelu, autorskiego programu zajęć szkoleniowo-warsztatowych: „Trudne rozmowy, trudne relacje” oraz „Odporność i zdrowie emocjonalne”.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje z rodzicami, warsztaty.

Agnieszka Marczak

Jestem psychotrapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Obecnie zakończyłam 4 letnie szkolenie i rozpoczęłam proces certyfikacji. Moja praca z klientami podlega stałej superwizji.

Prywatnie jestem mamą energicznego 3,5-latka oraz miłośniczką różnych form aktywności na łonie natury, która bardzo wspiera mnie jako psychoterapeutkę.

W swojej pracy gabinetowej pomagam zarówno dorosłym jak i młodym ludziom w przechodzeniu  kryzysów rozwojowych poprzez wzmacnianie ich naturalnych zasobów, budowanie zaufania do siebie i swojej wewnętrznej mocy oraz  ukierunkowaną psychoedukację, gdy zachodzi taka potrzeba.


Wspieram młodzież w  aktywnym poszukiwaniu własnej sprawczości  w świadomym wybieraniu ścieżki życiowej.


Zajmuje się także pracą z ciałem łącząc Gestalt z elementami Bioenergetyki Lowena, mindfulness i pschoterapii sensomotorycznej z pracą na poziomie przekonań i myśli, opierając się na wiedzy z obszaru nowoczesnej neuronauki.


Holistyczne podejście do trudności z samoakceptacją, zaburzonym obrazem  siebie i ciała czy rozwijającą się świadomością seksualną pozwala mi wspierać  zrównoważony i spójny rozwój tożsamości młodej osoby.


Jednak przede wszystkim swoją pracę opieram na bezpiecznej i szczerej relacji. Nasze spotkanie to okazja do zobaczenia siebie bez masek, w autentycznej obecności i życzliwej ciekawości Drugiego zgodnie z zasadą: „staje się sobą w relacji z tobą”. 

Monika Modrzejewska

Jestem psychoterapeutką Gestalt, certyfikowanym terapeutą S.I., wykorzystujęmetodę Stosowanej Analizy Zachowania przy opracowywaniu efektywnych rozwiązań dla osób przejawiających trudne zachowania. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.Mam za sobą 13 letnie doświadczenie pracy jako menadżer placówki oświatowej i 20letnie doświadczenie jako pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, niepełnosprawnej intelektualnie oraz z zaburzeniami zachowania. Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuję w podejściu Gestalt, którego podstawą jest relacja z innymi ludźmi, ze światem, ale przede wszystkim z samym sobą jako bazą do budowania własnego szczęścia, zadowolenia i satysfakcji życiowej. W mojej dotychczasowej praktyce terapeutycznej pracowałam z osobami borykającymi się z obniżonym nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, brakiem satysfakcji z relacji, nadmierną emocjonalnością, impulsywnością, nadmiernymi oczekiwaniami wobec świata i siebie, zaniżoną samooceną, samotnością, żałobą.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię młodzieży i konsultacje z rodzicami.

Anna Pejas

Jestem pedagogiem, specjalistką psychoterapii uzależnień. Certyfikat psychoterapeutki uzyskałam w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej (rekomendacja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Ministerstwa Zdrowia). Ukończyłam szkołę trenerów grupowych w Pracowni Alternatywnego Wychowania afiliowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, roczną szkołę w nurcie terapii behawioralno-poznawczej, wiele szkoleń i warsztatów wzmacniających kompetencje terapeutyczne. Obecnie jestem uczestniczką studiów podyplomowych terapii rodzin w Instytucie Ericksonowskim.

Pracuję w nurcie Dialogu Motywującego. Spotkanie terapeutyczne ma służyć umacnianiu u osoby jej własnej wewnętrznej motywacji do zmiany. Służy odnalezieniu i wzmocnieniu wewnętrznych zasobów oraz sprawczości w realizowaniu celów. Dialog motywujący wymaga indywidualnego podejścia w atmosferze akceptacji, otwartości, troski i szacunku.

Oprócz pracy terapeutycznej w gabinecie prowadzę Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie, współpracuję jako pedagog z jednym z warszawskich liceów.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię nastolatków i osób dorosłych.

Małgorzata Rakusa-Suszczewska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, w Stowarzyszeniu KARAN, w Stowarzyszeniu WSPÓLNE PODWÓRKO, w poradni Centrum Zmiany w Życiu oraz w prywatnym gabinecie.

Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym dorosłych i młodzieży.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. 

Poddaję moją pracę regularnej superwizji i stale podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. W mojej pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej w oparciu o założenia kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię indywidualną.

Małgorzata Sobiesiak

Jestem psycholożką, terapeutką, trenerką komunikacji opartej na empatii (NVC).

W swojej pracy łączę Nonviolent Communication, Terapię Skoncentrowana na Rozwiązaniach (BSFT), Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz coaching oparty na empatii. 

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje kompetencje zdobywałam w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Aktywności Środowiskowej MOPR w Lublinie. Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne i zajęcia terapeutyczne dla dzieci, cykliczne warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze, konsultacje psychologiczne, zajęcia z mediacji dla nastolatków.

Jestem autorką programu dla dzieci „Spotkania z emocjami”, którego celem jest poprawa relacji w grupie, nabywanie umiejętności rozumienia siebie oraz wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Współpracowałam z Centrum Terapii i Rozwoju Mitigo, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Edupoint, stowarzyszeniami prowadząc konsultacje psychologiczne, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz cykliczne warsztaty rozwojowe dla dorosłych.

W Wolnej Ławce prowadzę terapię indywidulaną.

Agata Waszkiewicz

Jestem psychologiem, coachem oraz doktorem literatury po anglistyce. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat z literaturoznawstwa w katedrze anglistyki i amerykanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mój doktorat dotyczy gier cyfrowych, a jego tytuł to Postmodernistyczne gry wideo: zabiegi meta oraz relacja między graczem a postacią”.

W 2016 roku ukończyłam kurs certyfikacyjny Coachingu Wielopoziomowego (Multi-Level Coaching), a jako coach zajmuję się przede wszystkim tematyką produktywności, motywacji i zarządzania czasem. Moim klientom pomagam również znaleźć swoją drogę w życiu i podejmować istotne decyzje, takie jak wybór studiów.

Prowadzę coaching dla osób ze spektrum ADHD, w trakcie którego pomagam klientom zrozumieć i zaakceptować własne objawy oraz ograniczenia związane z zespołem oraz wypracować strategie radzenia sobie z nimi.

Coaching to kreatywna metoda rozwoju osobistego, którą charakteryzuje duża elastyczność oraz nastawienie na cel. Dzięki temu jest to dość krótki proces (3-10 sesji), ilość sesji zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb klienta. Oferuję również proces w języku angielskim.

W Wolnej Ławce prowadzę coaching dla osób z ADHD oraz diagnozy ADHD za pomocą testu DIVA-5 od 16 do 27 roku życia.

Proces diagnozy składa się z trzech spotkań: wywiadu (1h), testu (2h) oraz spotkania, na którym przekazuję wynik testu oraz informację zwrotną oraz doradzam, jakie dalsze kroki podjąć (30min-1h)

Agnieszka Zazdrosińska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia całościowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, na 4 roku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT). Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie ze specjalizacją  pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi  w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale psychiatrycznym dziennym i całodobowym.

Moja praktyka terapeutyczna opiera się na zasadach Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a także podlegam regularnej superwizji.

Swoją wiedzę wzbogacam biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i psychoterapię własną.

Michał Bydzicki

Praca z nastolatkami i ich opiekunami jest moją ogromną pasją. Młodzi ludzie mierzą się w wieku dorastania z przeróżnymi wyzwaniami i trudnościami, a dla mnie ogromnym zaszczytem jest towarzyszenie i wspieranie ich w tym etapie życia.

Pracę z młodzieżą rozpocząłem w 2012 roku jako wychowawca w projekcie skierowanym do osób będących w pieczy zastępczej. Następnie prowadziłem przez wiele lat warsztaty psychoedukacyjne w warszawskich szkołach. Ogrom serca włożyłem również w pracę pedagoga ulicy / streetworkera pracując z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy kryzysem bezdomności w Stowarzyszeniu Program Stacja. Tam również zdobywałem doświadczenie jako edukator seksualny.

Etapem w moim życiu, w którym bardzo dużo się nauczyłem był Staż Pomocy Psychologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP, gdzie teraz pracuję jako psychoterapeuta prowadząc terapię indywidualną i grupową.

Ogromną częścią mojego życia jest praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 KĄT, gdzie przez lata pracowałem jako wychowawca / socjoterapeutą, a obecnie jestem tam psychologiem.

Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Iwona Figat

Jestem psychologiem, psychoterapeutą indywidualnym i grupowym młodzieży i dorosłych.Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, który jest członkiemEuropean Group Analytic Training Institutions Network , oraz członkiem sekcji grupowej Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych.Od ponad dwudziestu lat jestem związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Profilaktyki i PsychoterapiiMOP, gdzie pracuję z młodzieżą i rodzicami. W swoim doświadczeniu mam również działalność edukacyjną dla studentów psychologii , stażystów, jak również konsultacje dla psychologów i pedagogów pracujących z młodzieżą.

W Wolnej Ławce prowadzę terapię grupową.

Daria Foroncewicz

Jestem psychoterapeutką. Pracując terapeutycznie wykorzystuję metody psychoterapii Gestalt. Ukończyłam warszawską Szkołę Psychoterapii Gestalt i jestem w trakcie zdobywania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Swoje umiejętności w zakresie pomocy psychoterapeutycznej doskonalę na licznych szkoleniach i treningach terapeutycznych. W pracy terapeutycznej przestrzegam Kodeksu Etycznego (EAGT), a swoją aktywność zawodową poddaję regularnej superwizji.

Odbyłam wiele szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego między innymi: mindfullness, pracy z ciałem, warsztaty teatralne, pracy ze wstydem, z nastolatkiem w depresji i terapii grupowej.Z wykształcenia jestem ekonomistką, trenerem i caochem (Laboratorium Psychoedukacji, ICC) jednak to terapia Gestalt jest najbliższa mojemu sercu.

Terapia Gestalt pozwala na domknięcie „niezakończonych spraw” z przeszłości oraz identyfikację niewyrażonych uczuć, które pochłaniają niepotrzebnie naszą energię w teraźniejszości i często przynoszą cierpienie. Pomaga w kryzysie i zagubieniu doświadczyć i odnaleźć siebie samego, swoje potrzeby, a co za tym idzie przywrócić poczucie odpowiedzialności za swoje życie i swoje wybory. Zapraszam Cię na spotkanie ze mną. Pracując jako psychoterapeutka, wiem i wierzę, że doświadczenie obecności, otwartości i wsparcia jest kluczowe dla poszerzania świadomości i znajdowania równowagi życiowej.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię indywidualna, konsultacje dla rodziców.

Martyna Korejwo

Jestem psychologiem, ukończyłam wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, oraz Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla Dzieci “Promyk”. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu Warsztatów umiejętności społecznych. Od wielu lat jestem związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, w których prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Ukończyłam szkolenie 1 stopnia z Integracji Sensorycznej, kurs 1 i 2 stopnia terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz modelu pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży w ramach treningu zastępowania agresji.

Ukończyłam szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie całościowego szklenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii „Dialog” w Warszawie.

W Wolnej Ławce prowadzę grupy terapeutyczne dla młodzieży i psychoterapię indywidualną.

Aneta Maliszewska

Jestem pedagogiem i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Terapii Schematu. Podejmuję się pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę zajęcia ze studentami na UW.W obszarze moich zainteresowań znajduje się prowadzenie grup w których wszystko, co wykluczone i nieobecne – może zostać dopuszczone do głosu. Daje to przestrzeń na wymianę i wsparcie, pozwala zbudować możliwości do bycia obecnym w swoim życiu. Takim, jakie ono jest.

W Wolnej Ławce prowadzę grupę dla Młodych Dorosłych.

Konrad Nowak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP, współpracowałem także z Fundacją SYNAPSIS jako terapeuta i trener pracujący z dorosłymi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyłem kończąc całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem w trakcie certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Aktualnie oprócz pracy w gabinecie, współprowadzę grupy dla młodzieży, terapię indywidualną oraz jestem psychologiem w jednym z Warszawskich liceów.

W pracy kieruje się przekonaniem, iż każdy człowiek ma swój własny wyjątkowy potencjał do rozwoju, własną historię oraz tempo procesu zmian, a przede wszystkim możliwość wyboru. Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, które daje możliwość lepszego rozumienia siebie i swoich trudności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Wolnej Ławce prowadzę grupę terapeutyczną i psychoterapię indywidualną.

Ewa Tyralik-Kulpa

Jestem trenerką komunikacji umiejętności psychospołecznych, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na stałe związaną ze Szkołą Komunikacji Opartej na Empatii. Jestem wykładowczynią na Studiach Podyplomowych na SWPS (Komunikacja Oparta na Empatii w Organizacjach) oraz na UW (dla studentów pedagogiki). Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt (w trakcie szkolenia i certyfikacji). Jestem również jedną z pierwszych w Polsce certyfikowanych praktyczek Resonant Healing Sarah Peyton.

Pracuję także jako psychoterapeutka w Mazowieckim Szpitalu Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego.

Napisałam praktyczny poradnik o dogadywaniu się: „Ewka, co cię ugryzło? Jak się zrozumieć i porozumieć w związku” (Wydawnictwo CoJaNaTo) oraz bestseller wydawnictwa Natuli – Dzieci są ważne: ,Uwaga! Złość”.

Jestem pasjonatką komunikacji, która zbliża i wspierania ludzkiego mózgu w budowaniu harmonii, tworzeniu bezpiecznych więzi, umiejętności samoukojenia i tworzenia wewnętrznego spokoju.

Wierzę w moc komunikacji na linii ciało-umysł-emocje.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę terapię indywidualną oraz warsztaty dla rodziców.

Jolanta Ziemienowicz

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 374). Pracuję terapeutycznie od 2012 roku z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mam duże doświadczenie w pomaganiu młodym klientom, które zdobywałam pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego, szkołach oraz w organizacjach pozarządowych. Wspieram rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem technik Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Uważności – Mindfulness. Swój warsztat rozwijałam także na szkoleniach prowadzonych w modalności Gestalt.

Ukończyłam społeczną psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS i czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Odbyłam wiele staży, m.in. w Klinice Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA i w Szpitalu Bródnowskim oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Korzystam z regularnych superwizji indywidualnych oraz grupowych. Stale się szkolę i rozwijam umiejętności, by być na bieżąco z najbardziej skutecznymi i udowodnionymi empirycznie metodami. Pomaganie innym to moja praca i pasja.

W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię indywidualną.

Ania Konkel-Zając

Jestem certyfikowanym doradcą edukacyjno-zawodowym, coachem kariery, masterem metody Reiss Motivation Profile® i trenerką. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Aktualnie odbywam kształcenie w zawodzie psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy) w Krakowie. Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS-u w Warszawie. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej wspierając w rozwoju osobistym i poszukiwaniu siebie na drodze edukacyjno-zawodowej, ocenie potencjału, mocnych stron i predyspozycji zawodowych.

Specjalizuję się głównie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi: uczniowie klas ósmych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, absolwenci, młodzi ludzie, którzy już podjęli pierwszą pracę lub zamierzają. Pomagam w wyborze szkoły ponadpodstawowej, studiów i pracy.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci (w tym nastolatki).
Posiadane certyfikaty:
Uniwersytet Jagielloński, wydział filozoficzny.
Job coaching- doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, SWPS w Warszawie.
Program Pomocy Psychologicznej Szkolenie z zakresu umiejętności pomocy psychologicznej organizowane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.
Certyfikat Reiss School Motivation Profile i Reiss Motivation Profile. Posiada uprawnienia do samodzielnego stosowania metodyki. Reiss School Motivation Profile, to narzędzie psychometryczne służy do zdiagnozowania motywacji wewnętrznej i jako wsparcie w indywidualnym projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej w zgodzie z naturalnym potencjałem i potrzebami.
Kurs doskonalący – podstawowy Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach.
Kurs dokształcający – trener biznesu. Organizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego.
Certyfikat: Coaching oparty na empatii. Empathy based Business & Life Coaching. Rozwój kompetencji coacha w zgodzie ze standardami kompetencyjnymi i etycznymi International Coach Federation (ICF) oraz Izby Coachingu (IC).


Superwizja

Tomasz Lepszy

Jestem psychoterapeutą oraz superwisorem, certyfikowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (IG) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG). Posiadam specjalizację w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, potwierdzoną egzaminem państwowym.

Na co dzień prowadzę swoją praktykę prywatną, pełniąc również role trenera i superwizora w Instytutach Szkoleniowych. Jako psychoterapeuta pracuję od 8 lat w Poradnii Zdrowia Psychicznego oraz Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży. Moje doświadczenie zawodowe z dziećmi i młodzieżą sięga 15 lat.


Współpracujemy z

Lek. Luiza Dziubińska
Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychiatra dzieci i młodzieży zaczęłam zdobywać w 2007 roku pracując na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Józefowie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w oddziale dziennym i stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oraz odbywałam liczne staże m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS.

Pracę w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej rozpoczęłam w 2008 roku podejmując pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów.

Współpracowałam również z licznymi poradniami psychiatrycznymi i psychologicznymi: Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, Fundacją Scolar, Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche Junior”, oraz od 2020 roku z Warszawskim Instytutem Psychoterapii.

Gabinet: 
ul. Puławska 11/69,
02-515 Warszawa
tel. 723 525 094

Lek. Mirosława Klimiuk
Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Jako psychiatra pracuję od 2006 roku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w warszawie, Dziecięcym Szpitalu Kliniczny w Białymstoku, w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów.

Posiadam również doświadczenie w pracy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Łbiskach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,a także w szpitalu w Przasnyszu na oddziale psychiatrycznym, pododdziale detoksykacyjnym i w ośrodku leczenia uzależnień dla dorosłych. Przez wiele lat współpracowałam z fundacją „Scolar” dla dzieci z autyzmem, gdzie zdobywałam doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w poradni Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche junior”.

Gabinet:
ul. Puławska 11/69, 02-515 Warszawa
tel. 723 525 094