Ośrodek  Psychoterapii  Młodzieży
Wolna Ławka Psychoterapia Logo

 515 18 7777

Jestem pedagogiem, specjalistką psychoterapii uzależnień. Certyfikat psychoterapeutki uzyskałam w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej (rekomendacja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Ministerstwa Zdrowia). Ukończyłam szkołę trenerów grupowych w Pracowni Alternatywnego Wychowania afiliowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, roczną szkołę w nurcie terapii behawioralno- poznawczej, wiele szkoleń i warsztatów wzmacniających kompetencje terapeutyczne. Obecnie jestem uczestniczką studiów podyplomowych  terapii rodzin w Instytucie Ericksonowskim. 

Pracuję w nurcie Dialogu Motywującego. Spotkanie terapeutyczne ma służyć umacnianiu u osoby jej własnej wewnętrznej motywacji do zmiany. Służy odnalezieniu i wzmocnieniu wewnętrznych zasobów oraz sprawczości w realizowaniu celów. Dialog motywujący wymaga indywidualnego podejścia w atmosferze akceptacji, otwartości, troski i szacunku.

Oprócz pracy terapeutycznej w gabinecie prowadzę Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie, współpracuję jako pedagog z jednym z warszawskich liceów.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię nastolatków i osób dorosłych.

Anna Pejas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Obecnie jestem w trakcie kształcenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP).

Jestem certyfikowaną nauczycielką Montessori, przez ponad 15 lat pracowałam jako nauczycielka, socjoterapeutka i metodyczka w szkołach publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za
granicą, m.in. w Chinach, Indonezji, Birmie, Syrii, Irlandii i Szwajcarii. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów Psychodynamicznych i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym metodą terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), regularnie superwizuję prowadzone procesy terapeutyczne. Z racji wykształcenia filologicznego pracuję również z pacjentami anglojęzycznymi.


W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapie indywidualną młodzieży i młodych dorosłych.

Renata Głuszek

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, a także trzyletnie szkolenie z Psychoterapii Ruchem i Tańcem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w ośrodku terapeutycznym „Goplańska”, Środowiskowym Domu Samopomocy II  i Stowarzyszeniu „Pomost” a także współpracując przy projekcie Centrum im. Ludwika Braille’a. Prowadziłam też autorskie warsztaty i grupy rozwojowe bazujące na ruchu i tańcu.

W procesie terapeutycznym pomagam Klientom zrozumieć siebie, wyrażać siebie, zidentyfikować prawdziwe głębokie potrzeby oraz znaleźć sposoby na ich zaspokojenie. Towarzyszę przyglądaniu się historii życia, wzmocnieniu swojego głosu, tak by odnaleźć zaufanie do siebie, sprawczość i równowagę.

 

W ośrodku Wolna Ławka pracuję  z młodymi dorosłymi oraz nastolatkami.

Agata Teodorczyk

Jestem pedagogiem oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia (European Association for Gestalt Therapy w Warszawskiej Szkole Psychoterapii Gestalt).
Doświadczenie zdobyłam pracując w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, a obecnie w  Ośrodku „Miejsce Bliskie Relacjom” oraz Ośrodku Psychoterapii „Wolna Ławka”.  
Pracuję w nurcie terapii Gestalt, integrując jednocześnie wiedzę z różnych podejść łączących pracę z emocjami, ciałem, przyrodą i  systemem rodzinnym.
W swojej pracy kieruję się poszanowaniem indywidualności każdego człowieka. Wspieram w
odnajdywaniu źródeł konfliktów i cierpienia, pomagam odkrywać wewnętrzne zasoby i
potrzeby, po to, aby móc odzyskać siłę i odpowiedzialność za własne życie.
Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje poprzez szkolenia, treningi i psychoterapię własną.


Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych .

Iwona Kucel

Zespół

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Posiadam 21 letnie doświadczenie w pracy

terapeutycznej oraz klinicznej, potwierdzone certyfikatami psychoterapeuty wydanymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT) a także Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Od 2013 roku dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi psychoterapeutkami i psychoterapeutami prowadząc superwizje indywidualne oraz grupowe. W swojej pracy opieram się na założeniach psychoterapii Gestalt oraz współczesnej

psychoterapii psychodynamicznej. Bliska jest mi teoria więzi oraz psychoterapia oparta namentalizacji (MBT - Mentalization Based Treatment). Jestem absolwentką Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji i Pracownię Humani.

Łączenie perspektywy egzystencjalno – relacyjnej z klinicznym rozumieniem problematyki pacjenta_tki pozwalają mi otaczać opieką osoby dorosłe, które na różnych etapach swojego życia zmagają się z trudnościami w relacjach z innymi i samym sobą, w tym również osoby z zaburzeniami osobowości.

Dbam o swój rozwój osobisty i zawodowy pozostając w stałym szkoleniu i superwizji, w pracy szczególną wagę przywiązuje do aspektów etyki zawodowej.

W Wolnej Ławce prowadzę seminaria superwizyjne

Daria Kleina-Schmidt 

Ukończyłem psychologię na UAM w Poznaniu oraz przeszedłem liczne szkolenia w zakresie psychoterapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej oraz Psychologii Zorientowanej na Process. Jako psychoterapeuta pracuję z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz ze względu na moje bazowe wykształcenie z zakresu psychologii rozwojowej, z młodzieżą w wieku 15-19 lat. W swojej pracy psychoterapeutycznej staram się łączyć podejścia psychodynamiczne i psychoanalityczne, humanistyczne i egzystencjalne z najnowszymi odkryciami i badaniami z zakresu neurobiologii i neurofizjologii układu nerwowego (zwłaszcza mózgu).

Intensywnie rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne m. in w pracy z traumą (studia z psychoterapii traumy – Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii). Bardzo ważną częścią mojej pracy z pacjentem jest budowanie relacji zaufania, opartego na empatii, na uważnym kontakcie (mindfulness) i głębokim współczuciu (compassion). Od 30 lat praktykuje różne formy medytacji. Mam za sobą wiele lat własnej psychoterapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Regularnie korzystam z superwizji.

Od ponad 25 lat pracuję także jako psycholog, konsultant organizacji, coach, trener. Przez ten czas realizowałem projekty doradcze, coachingowe i szkoleniowe dla wielu firm i korporacji międzynarodowych. Aktualnie koncentruje się na problematyce zdrowia emocjonalnego i psychicznego pracowników oraz mobbingu i zachowaniach przemocowych w miejscu pracy.

Współpracuję z Instytutem Psychoimmunologii w Warszawie (jestem członkiem zespołu kierowanego przez Wojciecha Eichelbergera), a także z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia (IZWOZ) przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jako kierownik Centrum Psychoprofilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego.

Jestem autorem modelu komunikacji i kontaktu z drugą osobą w sytuacjach trudnych emocjonalnie, konfliktowych oraz bazującego na tym modelu, autorskiego programu zajęć szkoleniowo-warsztatowych: „Trudne rozmowy, trudne relacje” oraz „Odporność i zdrowie emocjonalne”.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje z rodzicami, warsztaty.

Krzysztof Kaluta

Jestem pedagogiem, ukończyłam  Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie ze specjalizacją pedagogika resocjalizacyjna.

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia całościowego  w InstytucieI ntegralnej Psychoterapii Gestalt.

Swoją wiedzę wzbogacam biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Moja praca oparta jest o zasady Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a także podlegam regularnej superwizji.

W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię indywidualną.

Agnieszka Zazdrosińska

Jestem pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą, terapeutą rodzin i par. Ukończyłam 4,5-letnie, akredytowane szkolenie z zakresu terapii systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenie z terapii Par w Instytucie Eriksonowskim w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i współpracując z organizacjami pozarządowymi, poradniami, ośrodkiem terapii uzależnień, gdzie prowadziłam konsultacje rodzinne, terapie par, rodzin, terapie indywidualne oraz konsultacje dla osób pracujących w obszarze pomocy. Posiadam wieloletnią praktykę w pracy z osobami z doświadczeniem psychozy i ich rodzinami.

Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP, gdzie prowadzę terapię rodzin oraz indywidualną terapię młodzieży.

W Wolnej Ławce prowadzę terapię rodzin i par w paradygmacie systemowo-psychodynamicznym.

Katarzyna Żakowska - Bąk

Jako psychiatra pracuję od 2006 roku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w warszawie, Dziecięcym Szpitalu Kliniczny w Białymstoku, w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów.

Posiadam również doświadczenie w pracy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Łbiskach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,a także w szpitalu w Przasnyszu na oddziale psychiatrycznym, pododdziale detoksykacyjnym i w ośrodku leczenia uzależnień dla dorosłych. Przez wiele lat współpracowałam z fundacją „Scolar” dla dzieci z autyzmem, gdzie zdobywałam doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w poradni Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche junior”.

Obecnie:

Gabinet
ul. Puławska 11/69, 02-515 Warszawa

tel. 723 525 094

Lek. Mirosława Klimiuk - Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychiatra dzieci i młodzieży zaczęłam zdobywać w 2007 roku pracując na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Józefowie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w oddziale dziennym i stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oraz odbywałam liczne staże m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS.

Pracę w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej rozpoczęłam w 2008 roku podejmując pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów.

Współpracowałam również z licznymi poradniami psychiatrycznymi i psychologicznymi: Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, Fundacją Scolar, Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche Junior”, oraz od 2020 roku z Warszawskim Instytutem Psychoterapii.

Obecnie:

Gabinet
ul. Puławska 11/69, 02-515 Warszawa

tel. 723 525 094

Lek. Luiza Dziubińska  - Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat  PTTPB nr 374). Pracuję terapeutycznie od 2012 roku z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mam duże doświadczenie w pomaganiu młodym klientom, które zdobywałam pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego, szkołach oraz w organizacjach pozarządowych. Wspieram rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem technik Terapii Schematu,  Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Uważności – Mindfulness. Swój warsztat rozwijałam także na szkoleniach prowadzonych w modalności Gestalt.

Ukończyłam społeczną psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS i czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Odbyłam wiele staży, m. in. w Klinice Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA i w Szpitalu Bródnowskim oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .

Korzystam z regularnych superwizji indywidualnych oraz grupowych. Stale się szkolę i rozwijam umiejętności, by być na bieżąco z najbardziej skutecznymi i udowodnionymi empirycznie metodami. Pomaganie innym to moja praca i pasja.

W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię  indywidualną.

Jolanta Ziemienowicz

Jestem psychologiem, coachem oraz doktorem literatury po anglistyce. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat z literaturoznawstwa w katedrze anglistyki i amerykanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mój doktorat dotyczy gier cyfrowych, a jego tytuł to „Postmodernistyczne gry wideo: zabiegi meta oraz relacja między graczem a postacią”.

W 2016 roku ukończyłam kurs certyfikacyjny Coachingu Wielopoziomowego (Multi-Level Coaching), a jako coach zajmuję się przede wszystkim tematyką produktywności, motywacji i zarządzania czasem. Moim klientom pomagam również znaleźć swoją drogę w życiu i podejmować istotne decyzje, takie jak wybór studiów.

 Prowadzę coaching dla osób ze spektrum ADHD, w trakcie którego pomagam klientom zrozumieć i zaakceptować własne objawy oraz ograniczenia związane z zespołem oraz wypracować strategie radzenia sobie z nimi.

Coaching to kreatywna metoda rozwoju osobistego, którą charakteryzuje duża elastyczność oraz nastawienie na cel. Dzięki temu jest to dość krótki proces (3-10 sesji),  ilość sesji zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb klienta. Oferuję również proces w języku angielskim.

W Wolnej Ławce prowadzę coaching dla osób z ADHD od 16 do 27 roku życia.

Agata Waszkiewicz

Jestem trenerką komunikacji umiejętności psychospołecznych, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na stałe związaną ze Szkołą Komunikacji Opartej na Empatii. Jestem wykładowczynią na Studiach Podyplomowych na SWPS (Komunikacja Oparta na Empatii w Organizacjach) oraz na UW (dla studentów pedagogiki). Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt (w trakcie szkolenia i certyfikacji). Jestem również jedną z pierwszych w Polsce certyfikowanych praktyczek Resonant Healing Sarah Peyton.

Pracuję także jako psychoterapeutka w Mazowieckim Szpitalu Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego.

Napisałam praktyczny poradnik o dogadywaniu się: "Ewka, co cię ugryzło? Jak się zrozumieć i porozumieć w związku" (Wydawnictwo CoJaNaTo) oraz bestseller wydawnictwa Natuli - Dzieci są ważne: „Uwaga! Złość”.

Jestem pasjonatką komunikacji, która zbliża i wspierania ludzkiego mózgu w budowaniu harmonii, tworzeniu bezpiecznych więzi, umiejętności samoukojenia i tworzenia wewnętrznego spokoju. Wierzę w moc komunikacji na linii ciało-umysł-emocje.

W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę terapię indywidualną oraz warsztaty dla rodziców.

Ewa Tyralik-Kulpa

Jestem certyfikowaną psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, w Stowarzyszeniu KARAN, w Stowarzyszeniu WSPÓLNE PODWÓRKO, w poradni Centrum Zmiany w Życiu oraz w prywatnym gabinecie. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym dorosłych i młodzieży.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Poddaję moją pracę regularnej superwizji i stale podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. W mojej pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej w oparciu o założenia kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię indywidualną.

Małgorzata Rakusa – Suszczewska

Zawód psychoterapeuty wykonuję od 2004 r. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej.

W Wolnej Ławce prowadzę terapię par i seminaria superwizyjne dla psychoterapeutów.

Agnieszka Pieczyńska

Jestem psychoterapeutką rodzinną, par, prowadzę terapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Ukończyłam pięcioletnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Systematycznie biorę udział w licznych szkoleniach, konferencjach, seminariach i superwizjach.  Prowadzę terapię rodzinną oraz terapię par w języku angielskim.

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzicami.  Od wielu lat jestem związana ze specjalistyczną poradnią MOP, gdzie pracuję z młodzieżą i rodzicami.  Współpracowałam przez lata z wieloma organizacjami non-profit zajmującymi się pomocą młodzieży i ich rodzinom.

W Wolnej Ławce pracuję z rodzinami, parami oraz młodzieżą, młodymi dorosłymi i rodzicami prowadząc trapie rodzin, par, psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych.

Magdalena Pascuttini

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP,  współpracowałem także z Fundacją SYNAPSIS jako terapeuta i trener pracujący z dorosłymi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyłem kończąc całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem w trakcie certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Aktualnie oprócz pracy w gabinecie, współprowadzę grupy dla młodzieży, terapię indywidualną oraz jestem psychologiem w jednym z Warszawskich liceów.

 

W pracy kieruje się przekonaniem, iż każdy człowiek ma swój własny wyjątkowy potencjał do rozwoju, własną historię oraz tempo procesu zmian, a przede wszystkim możliwość wyboru. Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, które daje możliwość lepszego rozumienia siebie i swoich trudności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

W Wolnej Ławce prowadzę grupę terapeutyczną i psychoterapię indywidualną.

Konrad Nowak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, certyfikowanym terapeutą S.I., wykorzystuję
metodę Stosowanej Analizy Zachowania przy opracowywaniu efektywnych rozwiązań dla osób przejawiających trudne zachowania. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Mam za sobą 13 letnie doświadczenie pracy jako menadżer placówki oświatowej i 20
letnie doświadczenie jako pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, niepełnosprawnej intelektualnie oraz z zaburzeniami zachowania. Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.


Pracuję w podejściu Gestalt, którego podstawą jest relacja z innymi ludźmi, ze światem, ale przede wszystkim z samym sobą jako bazą do budowania własnego szczęścia, zadowolenia i satysfakcji życiowej. W mojej dotychczasowej praktyce terapeutycznej pracowałam z osobami borykającymi się z obniżonym nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, brakiem satysfakcji z relacji, nadmierną emocjonalnością, impulsywnością, nadmiernymi oczekiwaniami wobec świata i siebie, zaniżoną samooceną, samotnością, żałobą.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


W Ośrodku Wolna Ławka prowadzę psychoterapię młodzieży i konsultacje z rodzicami.

Monika Modrzejewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Uczestniczyłam również w trzyletnim szkoleniu trenerskim opartym na metodzie Porozumienia Bez Przemocy oraz w dwuletnim grupowym szkoleniu ,,Ustawienia systemowe w rozwoju osobistym i zawodowym”.
Obecnie biorę udział w rocznym szkoleniu "Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży". Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Wojskowego Instytutu Medycznego, w Ośrodku Psychoterapii Gestalt Ko-relacje w Warszawie oraz w Pracowni Psychoterapii Dobre Więzi, gdzie przez trzy lata byłam członkiem zespołu.

Pracowałam na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Przez kilka lat pracowałam jako psycholog w międzynarodowych placówkach edukacyjnych z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci oraz konsultacje rodzicielskie.

Wierzę, że postawa terapeuty, pełna szacunku i zaangażowania tworzy przestrzeń, w której klientowi łatwiej połączyć się ze swoimi przeżyciami-myślami, uczuciami, doznaniami płynącymi z ciała. Dzięki objęciu świadomością pełnego doświadczenia siebie, otaczających ludzi i sytuacji można sprawniej pokierować swoim życiem, aby osiągnąć możliwy w danych realiach dobrostan. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłam również religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i sinologię na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynuje mnie zastosowanie tradycyjnych praktyk duchowych we współczesnej psychoterapii.


W Wolnej Ławce prowadzę psychoterapię indywidualną.

Magdalena Matysiak

Jestem pedagogiem i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie Terapii Poznawczo - Behawioralnej oraz Terapii Schematu. Podejmuję się pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę zajęcia ze studentami na UW.
W obszarze moich zainteresowań znajduje się prowadzenie grup w których wszystko, co wykluczone i nieobecne - może zostać dopuszczone do głosu. 
Daje to przestrzeń na wymianę i wsparcie, pozwala zbudować możliwości do bycia obecnym w swoim życiu. Takim, jakie ono jest. 


W  Wolnej Ławce prowadzę grupę dla Młodych Dorosłych.

Aneta Maliszewska

Jestem psychologiem, absolwentem 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości. Szkolę się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Odbyłem staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych. Regularnie superwizuję moją pracę.

Poza gabinetem współpracuję z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzę zajęcia z psychologii dla studentów medycyny. Mam doświadczenie jako koordynator i realizator projektów, również z zakresu zdrowia psychicznego w Polsce i za granicą, np. prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży i budowanie odporności psychicznej, czy programów rozwojowych. 

 

Prowadzę sesje w języku polskim i angielskim.

 

W Ośrodku Wolna ławka prowadzę psychoterapię nastolatków i osób dorosłych.

Marcin John